Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani od strane Premier group (svaku prijavu usmeriti na mail
    inceptus.doo@gmail.com)